Om oss

 Styret i Sør-Østerdal Slektshistorielag for 2018

Leder Solveig Glesaaen
Nestleder Trond Bækkevold
Sekretær Solveig Glesaaen
Kasserer
Styremedlem
Tove Meidell
Frode Myhrheim
Styremedlem Ronny Rismyhr Haugen
Varamedlem Aase Dahling

Revisor Erik Danielsen
Valgkomité Styret

Redaksjonen for Tjukke Slekta: Trond Bækkevold, Aase Dahling, Ronny Rismyhr Haugen og Solveig Glesaaen
Nettredaktør: Lars Henriksen

Postadresse: Boks 278 2402 Elverum E-post: post@sor-osterdalslekt.no
Bankkontonummer: 1822.14.40508 Organisasjonsnummer: 981121767