Laget ble formelt stiftet 14. mars 1991 for å danne et forum for alle med interesse for slekter i det gamle Sør-Østerdal sorenskriverembete, som består av kommunene Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot. I tillegg har laget innlemmet Rendalen i sitt arbeidsområde.

Aktuelt

 

Medlemsmøter første halvår 2016

Publisert: 17.12.2015

Medlemsmøtene holdes vanligvis på biblioteket i Elverum den andre onsdagen i måneden fra klokka 19:00 til 21:30.

Medlemsmøter første halvdel av 2016:
10. februar
17. februar – årsmøte
9. mars
13. april
11. mai
8. juni

Vel møtt!

 

Medlemsbladet Tjukke Slekta

Publisert: 27.12.15

Dette er siste nummer av Tjukke Slekta

2-3/2015
Innhold:
Inger Johanne Kristoffersen: Nåla i høystakken – om Enger-familien fra Bjølsetgrenda i Elverum.
Trond Bækkevold: «Sving deg!» Bakgårdssangeren fra Nordskogbygda.
Referat fra årsmøtet 11. februar 2015.
Regnskap for Sør-Østerdal Slektshistorielag 2014.
Årsberetning for Sør-Østerdal Slektshistorielag 2014.
Trond Bækkevold: Bokanmeldelse: Mørkets gjerninger – de henrettede i Norge 1772-1782.
Ronny Rismyhr Haugen: Kuriositet fra Stenhammar-arkivet.

 

Oversikt over gamle nummer og innhold finner du her

 

 

Publisert: 02.12.15

Dette er forrige nummer av Tjukke Slekta

1/2015
Innhold:
Fra redaksjonen
Lederen har ordet
Trond Bækkevold: Ofrene for bombeangrepet på Elverum i 1940 – en kildekritisk gjennomgang.
Trond Bækkevold: Bombeofrene i Elverum – slektsforskningen bak artikkelen.
Trond Bækkevold: Fotografene bak bildene.

 

Oversikt over gamle nummer og innhold finner du her

 

 

Vårt kontor

Publisert: 20.03.13
Grindalsvegen

Lagskontor i Grindalsveien 14 i Elverum. Velkommen innom!
Ta kontakt på forhånd så du er sikret at det er noen der for å ta deg i mot!

 

 

Søkbare gravsteiner på DVD

Publisert: 11.07.11

Oppdaterte DVD'er fra 2011 fra Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil, Rendalen og Åmot. Se mer om innhold og priser.

For informasjon og bestilling se her.

 


Ener Søberg om Søre Osen

Publisert: 15.03.12
Ener Sørberg Ener Søberg (1840-1924) ga ut i 1900 ”Optegnelser fra Søndre Osen over Forholde i Tidsrummet omkring 1850”, Vi ønsker at den skal bli bedre kjent og lest av flere. Det er derfor gledelig å kunne presentere denne utgaven av Søberg sin lille bok i en lettere lesbar skriftform.

For informasjon og bestilling se her.