Laget ble formelt stiftet 14. mars 1991 for å danne et forum for alle med interesse for slekter i det gamle Sør-Østerdal sorenskriverembete, som består av kommunene Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot. I tillegg har laget innlemmet Rendalen i sitt arbeidsområde.

Aktuelt

Medlemsbladet Tjukke Slekta

Publisert: 11.01.14
TS 2 2013

Dette er nyeste nummer av Tjukke Slekta 3/2013

Fra redaksjonen
Solveig Glesaaen: Amerikabesøk på Nordre Søberg i Elverum
Spørsmål og svar (om Herstadhagen i Hernes, Bånerud og Strand i Elverum, Gråbergsveen i Elverum, Karsten Andersen Likvern).

 

Oversikt over gamle nummer og innhold finner du her

 

Medlemsmøter første halvår 2014

Publisert: 16.12.13

Vårens medlemsmøter på biblioteket i Elverum andre onsdag i måneden fra kl. 19:00 til 21:30:

12. februar (årsmøte)
Etter årsmøtet vil vi gi et lite innblikk i prosjekter som laget arbeider med.
12. mars
9. april
14. mai
11. juni

Vel møtt til vårens møter!

 

 

Nytt lagskontor!

Publisert: 20.03.13
Grindalsvegen

Sør-Østerdal Slektshistorielag har flyttet ut av Lundgård og har leid nytt lagskontor i Grindalsveien 14 i Elverum! Velkommen innom!
Ta kontakt på forhånd så du er sikret at det er noen der for å ta deg i mot!

 

 

Søkbare gravsteiner på DVD

Publisert: 11.07.11

Oppdaterte DVD'er fra 2011 fra Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil, Rendalen og Åmot. Se mer om innhold og priser.

For informasjon og bestilling se her.

 


Ener Søberg om Søre Osen

Publisert: 15.03.12
Ener Sørberg Ener Søberg (1840-1924) ga ut i 1900 ”Optegnelser fra Søndre Osen over Forholde i Tidsrummet omkring 1850”, Vi ønsker at den skal bli bedre kjent og lest av flere. Det er derfor gledelig å kunne presentere denne utgaven av Søberg sin lille bok i en lettere lesbar skriftform.

For informasjon og bestilling se her.

 

http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge1.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge2.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge3.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge4.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge5.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge6.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge7.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge8.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge9.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge10.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge11.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge12.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge13.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge14.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge15.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge16.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge17.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge18.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge19.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge20.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge21.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge22.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge23.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge24.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge25.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge26.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge27.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge28.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge29.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge30.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge31.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge32.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge33.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge34.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge35.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge36.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge37.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge38.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge39.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge40.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge41.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge42.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge43.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge44.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge45.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge46.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge47.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge48.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge49.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge50.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge51.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge52.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge53.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge54.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge55.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge56.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge57.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge58.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge59.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge60.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge61.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge62.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge63.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge64.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge65.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge66.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge67.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge68.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge69.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge70.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge71.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge72.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge73.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge74.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge75.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge76.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge77.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge78.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge79.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge80.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge81.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge82.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge83.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge84.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge85.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge86.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge87.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge88.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge89.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge90.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge91.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge92.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge93.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge94.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge95.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge96.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge97.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge98.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge99.html http://www.sor-osterdalslekt.no/documents/nikemax-Norge100.html