DNA-prosjektet

Publisert: 12.03.12

Slektshistorielaget har sett nytten av å gjøre systematisk bruk av DNA-tester. Vårt mål er i første rekke å kartlegge haplogrupper i den historiske befolkningen i området, men også å finne hittil ukjente forbindelser mellom slektene. DNA testing kan også brukes til å bevise hypotetiske forbindelser som ellers vanskelig lar seg dokumentere.

Videre er det vårt mål å hjelpe lagets medlemmer med råd om hvilke DNA-tester de bør velge.